Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

19:28
5390 e2e1 500
Reposted fromdivi divi viafashionette fashionette
Jeanette
19:27
7983 8dcc 500
Reposted fromPoranny Poranny viafashionette fashionette
Jeanette
19:27
7876 1e3f
Jeanette
19:25
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafashionette fashionette
Jeanette
19:25
4524 f5a2
Reposted fromhagis hagis viafashionette fashionette
Jeanette
19:21
9764 2910

March 12 2018

Jeanette
20:10
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaatramentowa atramentowa
Jeanette
19:51
Serce mam poharatane, ale to nie jest przypadek dla kardiologa.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
Jeanette
19:51
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała:" Przyjedź do mnie, chcę być z tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromnezavisan nezavisan viairbjarbirb irbjarbirb
Jeanette
19:48
3318 97c0 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viajethra jethra
Jeanette
19:44
A może dopiero o tej drugiej w nocy jesteś sobą?
— Marco Kubiś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaadaaa93 adaaa93
Jeanette
19:26
Też mam ochotę zerwać ze sobą kontakt. Tylko za bardzo nie wiem jak. 
Jeanette
19:26
Jeanette
19:25
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaucieknijmi ucieknijmi
Jeanette
19:09
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Jeanette
18:26
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień
Jeanette
18:25
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją.
— Jacek Walkiewicz
Reposted frompasazerka pasazerka viafashionette fashionette

January 15 2018

Jeanette
21:04
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viaucieknijmi ucieknijmi
Jeanette
21:04
Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.
Jeanette
21:00
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl