Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

Jeanette
14:33
Jeanette
14:33
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viafashionette fashionette
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
Jeanette
14:26
2164 daa1
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viafashionette fashionette
Jeanette
14:23
Już nie będę się starała skoro tobie też się nie chce 
Reposted fromTewi Tewi viaholiday holiday

July 13 2018

Jeanette
20:23
0133 c6ed 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaMonasi Monasi
Jeanette
20:23
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaMonasi Monasi
Jeanette
20:22
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viaMonasi Monasi
Jeanette
20:22
2505 5b04
Reposted fromslid0 slid0 vialucidumintervallum lucidumintervallum
Jeanette
20:22

July 08 2018

Jeanette
17:12
Reposted fromgruetze gruetze viafashionette fashionette

May 17 2018

Jeanette
17:28
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień
Jeanette
17:28
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafashionette fashionette

April 01 2018

Jeanette
13:13
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień
Jeanette
13:09
7102 7aa6 500
Reposted fromcorvax corvax viafashionette fashionette
Jeanette
13:08
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viafashionette fashionette

March 24 2018

Jeanette
20:53
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viafashionette fashionette
Jeanette
20:53
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień
Jeanette
20:52
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafashionette fashionette

March 22 2018

Jeanette
19:32
Reposted fromFlau Flau viaucieknijmi ucieknijmi
19:30
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...