Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

Jeanette
10:03
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viatutaj tutaj

May 17 2017

Jeanette
15:53
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaucieknijmi ucieknijmi

May 04 2017

19:31
5444 6785 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaawaken awaken
Jeanette
19:29

Przestań nakładać limity na własne życie. Możesz wszystko.

Reposted fromclerii clerii viaawaken awaken
Jeanette
19:26
1505 c1e8
Reposted fromfungi fungi viaawaken awaken
Jeanette
19:25
W przyszłym wcieleniu czy jutrzejszym śnie...- nieważne kiedy. I tak będziesz mój.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaawaken awaken
Jeanette
19:25
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaawaken awaken
18:58
5462 3488 500

shadowsaregrey:

melindakayh:

This is somehow more distressing to me than the original.

it’s too real

Reposted fromgrompfus grompfus viaawaken awaken
18:57

damps:

filling out your job application like

image

Reposted fromtron tron viaawaken awaken
Jeanette
18:57
6879 c27e
Reposted fromkarahippie karahippie viaawaken awaken
Jeanette
18:48
Odważ się pokochać jako pierwszy.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
14:33
3003 5f17

thegoodbyekitty:

My guardian angel is too lazy to be discreet.

Reposted frompassivelyhere passivelyhere viaawaken awaken
Jeanette
14:33
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viaawaken awaken
Jeanette
14:32
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaawaken awaken

March 24 2017

Jeanette
17:45
Mam takie niepoukładane życie miłosne. Zawsze zachowuję się jakbym była obojętna, ale tak naprawdę to umieram od środka.
— "Before Sunset" (2004)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawaken awaken
17:41
9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viaawaken awaken

July 09 2015

Jeanette
22:06
4438 6a35 500
Reposted fromhormeza hormeza viatutaj tutaj
Jeanette
21:16
5606 e196 500
"Po tamtej stronie ciebie i mnie"
Reposted fromevanescence evanescence viaucieknijmi ucieknijmi
Jeanette
21:14
6141 6899 500
"Ości" 20
Jeanette
20:36
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl