Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

Jeanette
17:28
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień
Jeanette
17:28
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafashionette fashionette

April 01 2018

Jeanette
13:13
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień
Jeanette
13:09
7102 7aa6 500
Reposted fromcorvax corvax viafashionette fashionette
Jeanette
13:08
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viafashionette fashionette

March 24 2018

Jeanette
20:53
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viafashionette fashionette
Jeanette
20:53
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień
Jeanette
20:52
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafashionette fashionette

March 22 2018

Jeanette
19:32
Reposted fromFlau Flau viaucieknijmi ucieknijmi
19:30
19:28
5390 e2e1 500
Reposted fromdivi divi viafashionette fashionette
Jeanette
19:27
7983 8dcc 500
Reposted fromPoranny Poranny viafashionette fashionette
Jeanette
19:27
7876 1e3f
Jeanette
19:25
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafashionette fashionette
Jeanette
19:25
4524 f5a2
Reposted fromhagis hagis viafashionette fashionette
Jeanette
19:21
9764 2910

March 12 2018

Jeanette
20:10
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaatramentowa atramentowa
Jeanette
19:51
Serce mam poharatane, ale to nie jest przypadek dla kardiologa.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
Jeanette
19:51
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała:" Przyjedź do mnie, chcę być z tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromnezavisan nezavisan viairbjarbirb irbjarbirb
Jeanette
19:48
3318 97c0 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl