Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

Jeanette
17:45
Mam takie niepoukładane życie miłosne. Zawsze zachowuję się jakbym była obojętna, ale tak naprawdę to umieram od środka.
— "Before Sunset" (2004)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawaken awaken
17:41
9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viaawaken awaken

July 09 2015

Jeanette
22:06
4438 6a35 500
Reposted fromhormeza hormeza viatutaj tutaj
Jeanette
21:16
5606 e196 500
"Po tamtej stronie ciebie i mnie"
Reposted fromevanescence evanescence viaucieknijmi ucieknijmi
Jeanette
21:14
6141 6899 500
"Ości" 20
Jeanette
20:36
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viaucieknijmi ucieknijmi
Jeanette
20:08
2441 3390
Jeanette
20:08
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaucieknijmi ucieknijmi
Jeanette
19:49
5421 0333 500
Reposted fromnosceteipsum nosceteipsum viaucieknijmi ucieknijmi
Jeanette
19:48
'Ona nie raniła specjalnie. Faceci się w niej kochali, ona dawała im odrobinę nadziei. Ale w końcu tęsknota za nim zwyciężała...'
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaucieknijmi ucieknijmi

June 24 2015

Jeanette
14:04
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaholiday holiday

June 21 2015

Jeanette
21:35
2013 619e
Reposted fromusual usual viaucieknijmi ucieknijmi
Jeanette
21:34
4259 c8a4
ktoś ma wątpliwości ? 
Reposted fromsiostry siostry viaucieknijmi ucieknijmi
Jeanette
21:33
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viaholiday holiday
Jeanette
21:33
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viaucieknijmi ucieknijmi
Jeanette
21:32
Jeanette
21:31
Reposted fromKubitsky Kubitsky viaucieknijmi ucieknijmi
Jeanette
21:29
4354 a5c9
When someone asks me what I do with my life
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaucieknijmi ucieknijmi

May 17 2015

Jeanette
19:01
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej. 
— Charles Bukowski
Reposted fromfelicka felicka viatutaj tutaj
Jeanette
18:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl